Ученици от ЦПЛР организираха своя работилничка за мартеници

Ученици от Центъра за подкрепа на личностното развитие в Панагюрище организираха своя работилница в Информационен център „Асарел-Медет“.

Към статията

Дни на благотворителност и милосърдие в ОУ „20 април“

Всички паралелки от ОУ „20 април“ включиха в проекта на БЧК – Панагюрище „Хранителна банка“. Учениците чрез своите родители показаха своята съпричастност към проблемите на уязвими и нуждаещи се хора. […]

Към статията