Европроцедура за общините по ОПРЧР

Оперативна програма „Човешки ресурси“ стартира процедурата „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“. Тя е насочена само към общините и то […]

Към статията