Кампания за безвъзмездно предаване на масово разпространени отпадъци

В периода 27 Юни – 01 Юли 2022 година, Община Панагюрище организира кампания за безвъзмездно предаване на масово разпространени отпадъци – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба […]

Към статията

Авария прекъсна на водоснабдяването в района на бензиностанция Лукойл

Авария в близост до бензиностанция Лукойл доведе до прекъсване на водоснабдяването в района. Нормалното водоснабдяване ще бъде възстановено до края на работния ден, 23 юни. 

Към статията

Професионална гимназия връчи дипломите на своите ученици

На 22.06.2022 година Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм, гр. Панагюрище връчи дипломите за средно образование и свидетелствата за професионална квалификация на своите ученици. Гости на тържеството бяха […]

Към статията